Agijas Sūnas mākslas galerija

R A D O Š I   E S A M   V I S I 

AGIJAS SŪNAS MĀKSLAS GALERIJA

Esam viena no pirmajām mākslas galerijām, kas Rīgā sāka darbību, atjaunojoties Latvijas neatkarībai.

Galerijas darbības moto: "laba māksla". Galerijas vizuālo tēlu un reputāciju veido Latvijas mākslā šodien aktīvi strādājošo dažādu paaudžu mākslinieku talants un profesionalitāte. Galerijas mērķis tad arī ir parādīt viņus pasaulei.

V A I R Ā K 

STIKLA MĀKSLAS GALERIJA

Stikla galerija veidota, lai aktivizētu un apvienotu profesionālos stikla māksliniekus, parādot šīs jomas radošās potences šodien.

Latvijas mūsdienu stikla māksla attīstās sadarbojoties un ietekmējoties no citām mākslas jomām, tamdēļ izstādes, ko veidojam, ir ļoti dažādas.

V A I R Ā K