Agijas Sūnas mākslas galerija

M Ā K S L A 

D Z Ī V E S   P R I E K A M 

PIEDĀVĀJUMI

Māksliniekiem piedalīties izstādēs, konkursos, veidot personālizstādes vai grupu izstādes, citiem vārdiem — realizēt savus sapņus

Gan māksliniekiem, gan mākslas mīļotājiem mākslas darbu pārdošana un noma

Interesantu mākslas izstāžu rīkošana jūsu telpās

Konsultācijas par mākslas darbu saskaņotu izvietošanu un eksponēšanu interjerā

Apsveikumi un individuālās biznesa dāvanas, arī dāvanu kartes

Konsultācijas par stikla mākslas mūsdienu iespējām

Vitrāžu, interjera stikla objektu un stikla balvu izveide pēc pasūtījuma

Induviduālas (vai nelielai grupai) nodarbības pieaugušajiem un pusaudžiem bez iepriekšējas pieredzes stikla sakausēšanas